DIMAS kondigt wijzigingen in haar beleid aan

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD -  In het beleid van DIMAS zullen twee wijzigingen worden doorgevoerd, mede wegens technische problemen met het nieuw intern registratiesysteem voor vreemdelingen genaamd SIRSA,  geïmplementeerd op 1 september 2017.

Dit betekent niet dat deze wijzigingen definitief zijn. Het beleid zal geëvalueerd worden en zal als het zover is worden bekend gemaakt.

De eerste wijziging behelst bepaalde groepen die een eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning in behandeling hebben en in afwachting zijn van een uitslag. Deze personen kunnen op Aruba verblijven totdat hun verzoek is afgehandeld. Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning voor investeerder, rentenier, gepensioneerde, stagiaire en personen die met lokale personen (Arubaan) zijn gehuwd, kunnen met hun familie op Aruba verblijven in afwachting van de afhandeling van hun eerste aanvraag door DIMAS.
Voor de overige aanvragers blijft het vigerende beleid van kracht. Dit betekent dat ze de eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning in het buitenland moeten afwachten.  

Voorts wordt per 1 januari de taken van DIMAS betreffende de afgifte van kortverblijf of toeristisch verblijf en controle verklaring garantstelling overgedragen aan IASA (Immigratiedienst).

Gelet op de ondervonden technische problemen met het nieuwe systeem, zullen alle in behandeling zijnde verzoeken die vóór 12 december waren ingediend, toegekend worden. Echter de volgens de wet maximaal toegestane dagen mogen niet overschreden worden.

Toeristen die hun verblijf op Aruba met 60 dagen willen verlengen naast de reeds door de Immigratiedienst toegekende dagen bij aankomst, kunnen in principe in totaal 90 dagen krijgen om op Aruba te verblijven. Alleen personen die door genoemde technisch euvel geen antwoord hebben gekregen op hun verzoek, zullen een toekenning krijgen. Ingaande januari 2018 zullen andere regels toepasbaar zijn.

Eigenaren van een huis op Aruba, een timeshare appartement of een in Aruba afgemeerd jacht (minimaal 14 meter lang), kunnen volgens het huidige beleid tot 180 dagen op Aruba verblijven.  Dit beleid blijft ongewijzigd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties