Digitale registratie van verslavingszorg (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 29-02-2012.

ORANJESTAD – Met behulp van een digitale registratie van de verslavingszorg
wilt de overheid de fysieke en geestelijke achteruitgang van de betrokkenen
remmen.

Ondertekening EzraDe verslaafde zal geholpen worden om actief en productief deel te nemen in de samenleving.Verschillende instanties hebben in het verleden onderzoeken verricht over de drugsproblematiek, maar er ontbreekt een volledig beeld van de effecten op langere termijn. De algemene indruk is dat het gebruik van drugs op Aruba toegenomen is, net als in andere landen. De gevolgen zijn daling in productiviteit, gezinsproblemen en een groei van de criminaliteit.
Middels een digitale registratie kunnen alle zorgverlenende instanties op het gebied van verslaving beschikken over gegevens van hun cliënten om een effectief beleid uit te voeren en analyses te verrichten op hetondertekening ezra gebied van drugsverslaving.
Men heeft gekozen voor de EZRA (Elektronisch Zorg Registratie Apllicatie) die alle gegevens en de behandeling van de cliënt registreert. Het systeem garandeert ook de privacy van de klant.
Reina Agencies N.V. en NetPro N.V. zullen de nodige apparatuur en applicaties leveren in het kader van het project Sociale (Buurt en Persoonlijke Veiligheid). Fondo Desaroyo Aruba zal het EZRA-project financieren voor een bedrag van AWG 239.659,94.
De minister belast met Volksgezondheid dr. Richard Visser en de voorzitter van de FDA de heer Mirto Roos hebben de gunning getekend in het bijzijn van vertegenwoordigers van genoemde bedrijven en van het ministerie van Volksgezondheid.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties