De Staten ontvangen de jaarrekening van Aruba (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 26-10-2012.

ORANJESTAD - Vrijdag 31 augustus 2012 zal de minister van Financiƫn de
jaarrekeningen van het land van Aruba vanaf 1986 tot en met 2011 aan de
Staten aanbieden. 

Daarnaast zullen de rapporten van de Algemene Rekenkamer over de
jaarrekeningen 1986 tot en met 2011 gepubliceerd worden.Met het indienen van
de jaarrekeningen bij de Staten legt de regering verantwoording af aan de
volksvertegenwoordiging. De jaarrekening behoort weer te geven, naast een
opsomming van de inkomsten en uitgaven, welke bestuursdaden de ministers
hebben verricht in het voorafgaande jaar, waarom zij dat hebben gedaan, welk
doel zij beoogden en wat het uiteindelijke resultaat van dat handelen is geweest.
Dit wordt de eerste keer dat de Staten van Aruba zich zullen zetten aan de
behandeling van een jaarrekening van het Land Aruba.

De jaarrekening vormt het sluitstuk van het begrotingsproces. In het begrotings-
proces doet de regering voorstellen om uitgaven te doen in het jaar waarop de
begroting betrekking heeft. Deze voorstellen behoeven de goedkeuring van de
Staten, de volksvertegenwoordiging. Zonder goedkeuring kunnen de ministers
geen uitgaven doen. De Staten stemmen in met het doen van uitgaven tot een
maximum bedrag. Minder uitgeven mag, maar meer uitgeven mag niet, dan
alleen na voorafgaande machtiging door de Staten. Bij de behandeling van de
jaarrekeningen kunnen de Statenleden controleren of de regering de
goedgekeurde begroting goed heeft uitgevoerd.

Voorafgaand aan het aanbieden van de jaarrekeningen aan de Staten heeft de
Algemene Rekenkamer al onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen. De
rapporten van de Algemene Rekenkamer, waarin ook is opgenomen de reactie
van de minister van Financiën op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer,
worden bij de aan de Staten aangeboden stukken gevoegd. Op deze wijze
ondersteunt de Algemene Rekenkamer de Staten bij haar controlerende taak en
de parlementaire behandeling van de jaarrekeningen.

De parlementaire behandeling van de aangeboden jaarrekeningen zal op een
later, nog bekend te maken datum, plaatsvinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties