DAO kondigt nieuw onderzoek aan dat gericht is op de jeugd: “Transitie van School naar een Baan 2019"

Dit item is gearchiveerd op 18-03-2019.

ORANJESTAD - De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) organiseert hun eerste enquête over de transitie van school naar een baan, de SWTS 2019.

Het doel van de SWTS 2019 is om relevante en actuele informatie te verzamelen over de situatie en deelname van mensen tussen de 15 en 29 jaar op de arbeidsmarkt en de ondervonden moeilijkheden bij de overgang van school naar werk.

De verkregen gegevens moeten een beeld geven van de sterke- en zwaktepunten binnen de arbeidsmarkt waarmee de jeugd te maken heeft, maar ook de belangrijkste redenen hiervoor tijdens de overgangsfase. De resultaten zullen worden gebruikt om een ​​beter inzicht te krijgen in de echte kansen op werk en in de ontwikkelings- en beheersplannen voor de jeugd.

Hoe doe je mee?

Enquête DAO dat gericht is op de jeugd: “Transitie van School naar een Baan 2019Huisadressen worden willekeurig over het hele eiland geselecteerd. In het geval dat uw adres is geselecteerd, wordt u vriendelijk verzocht om deel te nemen aan deze enquête. Alleen deelnemers binnen de leeftijdsgrens van 15 tot 29 jaar zullen worden geïnterviewd, ongeacht of iemand een baan heeft of niet.

De vragenlijst bevat vragen over uw opleiding en traject tot nu toe op de arbeidsmarkt.

De enquêteurs bezoeken de geselecteerde adressen alleen tussen 8:00 en 20:00 uur en worden geïdentificeerd met een DAO-badge en een blauw t-shirt.

In het geval er niemand thuis is, wordt er een melding achtergelaten op het adres met een telefoonnummer. Bel het nummer om een ​​afspraak te maken voor het volgende bezoek. Afspraken kunnen ook worden gemaakt door DAO rechtstreeks te bellen.

Privacy

Alle verkregen informatie zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en alleen als bijlage worden gepubliceerd. De DAO garandeert uw anonimiteit.

Uw informatie draagt ​​bij aan een beter begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Aruba, waardoor uw bijdrage van groot belang is voor de SWTS 2019.

De DAO is alle deelnemers dankbaar voor hun bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau voor arbeidsmarktonderzoek op 523-7720 tussen 8.00 en 16.30 uur of een e-mail sturen naar swtssurvey@gmail.com

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties