Corporate governance code binnenkort werkelijkheid.

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2019.

ORANJESTAD - In verband met haar integriteitsvisie heeft de regering haar plannen opgesplitst in 3 delen:

  • Bureau Integriteit; Dit bureau zal bewustzijn creëren over wat kan en niet kan volgens de integriteitsregels in de publieke en private sector. Dit bureau dient ook als meldpunt van meldingen, zowel dingen die in overeenstemming zijn met de integriteitsregels als die tegen deze regels in gaan.
  • Integriteitskamer; Deze kamer zal als inspecterende autoriteit dienen voor alle belangrijke beslissingen die de overheid moet nemen, zoals bij openbare aanbestedingen.
  • Corporate Governance Code; Dit zijn de integriteitsregels die gelden voor zowel de publieke als de private sector en verwijzen naar de staatsbedrijven en de private sector.

De Centrale Bank is momenteel bezig met de wetgeving namens de regering en heeft onlangs een wetsvoorstel voorgelegd aan de Minister Raad. Alle aspecten van de wet werden gepresenteerd door de Centrale Bank. De Centrale Bank heeft ook een toezichthoudende entiteit aanbevolen, bestaande uit de secretaris van de Algemene Rekenkamer, directeur van de Centrale Accountingsdienst en vele top mensen uit onze gemeenschap. Deze toezichthoudende entiteit moet de regering gevraagd en ongevraagd adviseren. Alle gegeven adviezen moeten openbaar worden gemaakt, waardoor de transparantie bij de overheid en haar bedrijven wordt vergroot.

Nu de regering het ontwerp heeft ontvangen, zal deze beginnen met het implementatieproces. Er is nog veel dat moet worden gedaan om iedereen op dezelfde pagina te hebben. Er zal een beoordeling worden uitgevoerd om te zien in hoeverre de huidige situatie is vergeleken met de gewenste situatie in de nieuwe wet. Zodra de feiten bekend zijn, zal een plan worden gemaakt om de tekorten binnen de staatsbedrijven en staatsinstellingen te verminderen en samen de nieuwe wet in 2021 te implementeren. Staatsbedrijven moeten niet wachten tot 2021, maar kunnen de nieuwe wet toepassen met een anticiperend beleid.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties