Conferentie Small Business Week 12 tot 16 november (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 20-11-2012.

Oranjestad – De tweede conferentie voor kleine en middelgrote bedrijven is van 12 tot en met 16 november in de Renaissance Convention Center.

De bedoeling van deze conferentie is om middels presentaties en workshops, kleine
en middelgrote zakenlui bij te staan met informaties over o.a. het maken van een
business plan, marketing, belasting en bankzaken, financiering, toepassing van
digitale media, aanvragen van een vestigingsvergunning enz.
De eerste conferentie in 2011 was zeer geslaagd en gelet op o.a. de belangstelling
van de Arubaanse entrepreneurs heeft de minister belast met Economische Zaken
Michelle Winklaar besloten om wederom een conferentie te houden.
Zowel lokale als buitenlandse gastsprekers zullen hun ervaring delen met de
aanwezigen. Daarnaast worden er ook diverse workshops gehouden zodat de
deelnemers meer informatie kunnen krijgen om een succesvolle onderneming op te
zetten en in stand te houden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties