Conferentie Internationale Dag van de Vrouw (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 06-03-2012.

ORANJESTAD – Op 8 maart a.s., Internationale Dag van de Vrouw, wordt er een conferentie gehouden om aandacht te besteden aan de rol van de vrouw in de maatschappij.

De Verenigde Naties heeft als thema dit jaar gekozen voor het samenbrengen van de
meisjes om hen te inspireren voor hun toekomst.
De minister belast met Sociale Zaken Michelle Winklaar zal als gastvrouw optreden
tijdens de conferentie op 8 maart a.s. Zij wilt dat allen op Aruba de strijd van de vrouw
voor gelijke rechten herdenken en haar ontplooiing tot volwaardig lid van de
gemeenschap.De sprekers tijdens de conferentie zijn Emily de Jong-Elhage, ex-
premier van de Nederlandse Antillen, Beth Brooke verbonden aan Ernst & Young,
Dr. Jean Houston assistente van Hillary Clinton bij het schrijven van het boek
“It takes a village”. Andere spekers zijn Nathalie Hughes bekend als tekstschrijver
voor liedjes en gedichten over vrouwen en Crystal Andrews die zal spreken over
diverse uitdagingen die de hedendaagse vrouw confronteert en tevens zal zij tips
geven hoe de vrouw de strijd kan aangaan en overleven.De organisatie van de
conferentie is een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken, Centro
pa Desaroyo di Hende Muhe, ATIA en Women’s Club van Aruba.
Op 9 maart zullen er diverse workshops gegeven worden over onderwerpen die te
maken met het welzijn van de vrouw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties