Cas di Cultura nieuwe locatie informatieavond Dreamers project vrijdag 12 mei, 2017

Dit item is gearchiveerd op 11-06-2017.

ORANJESTAD – De volgende informatiesessie over het Dreamers Project, zal op vrijdag 12 mei, 2017 om 19.00 uur plaatsvinden.

De wijziging van locatie was noodzakelijk na evaluatie van de eerste informatieavond afgelopen vrijdag, waar de vorige locatie te klein bleek voor de aanwezigen.

Daardoor wordt op aanstaande vrijdag 12 mei, 2017 om 19.00uur een grote sessie gehouden. Indien noodzakelijk zal een extra sessie op de daaropvolgende vrijdag worden georganiseerd.
Gedurende deze informatieavond zal DIMAS meer informatie geven over het Dreamers Project. Tevens zal de formulieren, de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor een vergunning voor onbepaalde tijd in het kader van het Dreamers project worden toegelicht en zal vragen worden beantwoord.

De informatieavond is uitsluitend bestemd voor personen die denken aanspraak te kunnen maken op de Dreamers regeling:

Om in aanmerking te komen voor een vergunning via bovengenoemde regeling, dient de verzoeker aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Minimaal 10 (kalender) jaren op Aruba wonen en van deze 10 jaren minimaal 5 (kalender) jaren jonger zijn geweest dan 18 jaar.
  2. De aanvrager mag geen strafblad hebben.

Indien minderjarige, moeten kunnen aantonen dat zijn/haar voogd of ouder met gezag voorziening over een geldig verblijfsvergunning beschikt (of deze in behandeling is).

 Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn bij de informatieavond en die in aanmerking komen voor een vergunning via de Dreamers regeling, is de brochure en het registratieformulier hier beschikbaar.

Deze zijn ook hieronder beschikbaar:

U kunt dan het formulier versturen per email naar officialdimasaruba@gmail.com. DIMAS zult u dan uitnodigen voor een afspraak.

Volgende week zal DIMAS een helpdesk openen om gratis hulp en ondersteuning te bieden aan aanvragers die in aanmerking komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd volgens de Dreamers regeling.

Directeur DIMAS Mw. mr. Kathleen Ruiz-Paskel

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties