Belastingadviseurs kunnen belastingformulieren van hun klanten ophalen, zoals de inkomstenbelasting, BBO/ BAVP en BAZV voor 2020.

Dit item is gearchiveerd op 04-01-2020.

ORANJESTAD - De belastingdienst is in volle gang met de voorbereidingen om de belastingformulieren voor de inkomstenbelasting, BBO/ BAVP/ BAZV voor 2020, uit te geven.

Andere belastingformulieren die beschikbaar zijn, zijn de toeristenheffing, speelvergunningsrecht, bijzondere belasting verblijf (BBV) en bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (BBVAM). Deze formulieren worden in de maand december per post verstuurd.

Er is een speciale stimulans voor belastingadviseurs en administratiekantoren. De Belastingdienst is alleen bereid deze formulieren persoonlijk in te leveren als deze tijdig per e-mail worden aangevraagd en aan de vereiste voorwaarden voldoen.

Wat is de procedure voor belastingadviseurs en administratiekantoren?

Dit kan alleen als zij deze voor 10 klanten of meer aanvragen.

  • Klantenlijst moet per e-mail worden verzonden naar pakket@impuesto.aw
  • De lijst moet de volgende informatie per klant bevatten: Persoonsnummer, naam, adres, e-mail, specificatie van welk belastingformulier nodig is. De benodigde formulieren moeten worden opgenomen in een MS Excel-bestand in het geval dat de klant niet over de lijst van het voorgaande jaar beschikt.
  • Uiterste datum voor het indienen van de klantenlijst is 13 december 2019. Nieuwe aanvragen worden na deze datum niet meer geaccepteerd.
  • Belastingadviseurs ontvangen een e-mail wanneer de gevraagde formulieren gereed zijn voor afhaling.
  • Cliënten ontvangen ook de e-mailmelding dat hun belastingformulieren zijn verstrekt aan de belastingadviseurs of het administratiekantoor. De Belastingdienst benadrukt dat elke klant verantwoordelijk is voor zijn eigen belastingen en formulieren en dat er in geen geval duplicaten worden verstrekt als deze al aan de belastingadviseurs zijn gegeven.
  • De uiterste datum om deze formulieren op te halen is 8 december 2019. Na deze datum worden de belastingformulieren per post verzonden.

Het is belangrijk om te vermelden dat elk bedrijf vanaf februari 2020 zijn maandelijkse belastingen online kan aangeven. Dit is de reden dat deze formulieren slechts 6 maanden beschikbaar zullen zijn, om bedrijven de mogelijkheid te geven om zich te registreren. Hoe eerder ze zich registreren, hoe eerder ze niet meer in de rij hoeven te staan om hun aangiften in te leveren op het kantoor van de Belastingdienst. Boek uw afspraak zo snel mogelijk om uw toegang tot het portaal "Bo impuesto" te ontvangen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties