Belangrijke wijzigingen BBO-, BAVP- en BAZV-belastingen per 1 januari 2019

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2019.
Logo Departamento di Impuesto

ORANJESTAD - De regering van Aruba heeft reeds enkele wijzigingen ingevoerd in de BBO, BAVP en BAZV belastingwetgeving. Deze wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2019.

Product- en serviceprijzen:
Ondernemers en dienstverleners zijn wettelijk verplicht om BBO, BAVP en BAZV te betalen aan de belastingdienst, maar zijn niet wettelijk verplicht om deze belastingen door de klant te laten betalen. Zij zouden in principe deze kosten moeten kunnen absorberen, gezien het hier gaat om een omzetbelasting en niet een verkoopbelasting. In het geval ondernemers deze belastingkosten niet voor eigen kosten nemen zijn ze per 1 januari 2019 verplicht deze belastingen op te nemen in hun product- en serviceprijzen. Dit betekent dat het verboden is voor verkopers om prijzen aan te bieden die deze belastingen uitsluiten. Alle prijzen voor producten en diensten zijn definitief en mogen niet verschillen bij afrekening.

Facturen en ontvangsten:
Sinds 1 januari 2019 is het verboden om de BBO, BAVP en BAZV belastingen op facturen en bonnen te melden.

Overgangsperiode:
Om handelaars genoeg tijd te gunnen om hun kassasystemen aan te passen, hanteert de regering een overgangsperiode van zes maanden. Deze overgangsperiode is geldig tot en met 30 juni 2019. Met ingang van 1 juli 2019 gaat de tweede fase van de fiscale hervorming van kracht; handelaren moeten de belastingwetten uitvoeren zoals aangegeven zonder uitzonderingen.

Sancties:
In het geval ondernemers zich niet houden aan het genoemde meld verbod, kan de belasting inspecteur een boete geven van maximaal Afl. 10.000, -

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties