Bejaardenhuizen op “fast track” om een exploitatievergunning te ontvangen; Vergunningen moeten vóór 1 augustus 2019 worden verkregen

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2019.

ORANJESTAD - De Inspectie Volksgezondheid Aruba heeft de uiterste datum voor ouderzorgwoningen aangekondigd om hun exploitatievergunning op 1 augustus 2019 te hebben.

De Inspectie Volksgezondheid had een ontmoeting met vier overheidsentiteiten; de afdeling Ouderenzorg en hygiëne van de Volksgezondheidsdienst, de Brandweer en Dienst Technische Inspecties (DTI), om de verzorgingstehuizen met gereguleerde vergunningen te faciliteren.

Samen hebben ze een  versnelde procedure (fast-track) voor de verpleeghuizen opgezet. De bedoeling van de fast-track is om het vergunningsproces efficiënter te maken. Zodra een verzoekschrift is ingediend, wordt dit doorgestuurd naar de bovengenoemde afdelingen voor een effectieve planning. Dit maakt een snellere inspectie van de locatie mogelijk voor het goedkeuringsproces van de gereguleerde vergunningen.

Vertegenwoordigers van de afdeling Ouderenzorg en hygiëne van de Volksgezondheidsdienst, Brandweer en Dienst Technische Inspecties (DTI)

Zoals vastgelegd in de landsverordening verzorgingshuizen van 1 februari 2017, moeten alle bejaardenhuizen een exploitatievergunning hebben op de vermelde datum. Omdat de meeste verzorgingshuizen bestonden vóór de invoering van de wet in 2017, kregen ze een overgangsperiode zodat ze hun vergunningen goed kunnen regelen. De vastgestelde uiterste datum is 1 augustus 2019.

Op 19 maart 2019 werd op MFA Paradera een informatieavond georganiseerd om alle informatie met betrekking tot de fast-track te geven en als herinnering aan de deadline te dienen. Elk verzorgingshuis voor ouderen is verantwoordelijk voor hun eigen vergunningen. Het fast-track dient alleen als een middel om mee te werken aan een snellere afhandeling van dergelijke vergunningen. Bejaardenhuizen zonder geldige vergunningen worden gesanctioneerd en kunnen zelfs leiden tot sluiting van het verzorghuis. De veiligheid van de hulpverleners en ouderen is erg belangrijk en mag niet in gevaar worden gebracht.  Veiligheid kan niet worden gegarandeerd zonder de juiste vergunningen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties