Beëdiging mr David Passchier

Dit item is gearchiveerd op 11-01-2020.

ORANJESTAD – Op 10 december 2019 is de heer mr. David M. Passchier beëdigd als ambtenaar in dienst van het Land bij de Raad van Advies.

Foto: Dhr. Braamskamp en dhr. Passchier De eed werd afgelegd in handen van mr. Braamskamp, Secretaris van de Raad van Advies, die hiertoe door de Gouverneur van Aruba werd gemandateerd.

Dhr. mr. Passchier is op 1 januari 2018 in dienst van de overheid getreden in de functie van beleidsmedewerker bij de Raad van Advies.

Bij deze gelegenheid heeft mr. Braamskamp de ambtenaar gefeliciteerd met zijn beëdiging en benadrukte hij het belang van een onafhankelijke taakuitvoering binnen de taakstelling van de Raad van Advies.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties