BBO/ BAVP en BAZV belastingen moeten per 1 oktober 2019 in de prijzen worden opgenomen

Dit item is gearchiveerd op 30-10-2019.

ORANJESTAD - De Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert alle ondernemers inzake de BBO/ BAVP en BAZV-belasting.

Zoals bekend zijn per 1 oktober 2019 twee wijzigingen met betrekking tot de BBO/ BAVP en BAZV-belastingwetgeving van kracht, m.n.:

  1. Het is verboden om consumenten een andere prijs aan de kassier aan te rekenen dan op het product of de dienst staat vermeld.
  2. Het is verboden om de BBO/ BAVP en BAZV op de bonnen te vermelden.

Om handelaren genoeg tijd te geven om hun prijzen aan te passen volgens de nieuwe wet, heeft de regering van Aruba, met goedkeuring van de minister van Financiën Economische Zaken en Cultuur, een overgangsperiode van 9 maanden voorzien.

Weergave opties factuur i.v.m. introductie wijziging BBO, BAZV en BAVP wetgeving. Ondertussen werden er diverse vergaderingen met belanghebbenden gehouden en als resultaat van de vele vergaderingen die zijn gehouden, kondigt de minister het volgende besluit aan dat geldig is per 1 oktober 2019:

  1. Alle bedrijven moeten één prijs per service/ product hebben en mogen geen ander bedrag in rekening brengen bij de kassier. Als een artikel is geprijsd op Afl. 50,00 in de winkel, moet de klant Afl. 50,00 bij de kassa betalen en niets meer. De in januari 2019 geïntroduceerde wet is van toepassing.
  2. Het is toegestaan ​​om de 6% belasting en het juiste bedrag van BBO/ BAVP en BAZV op de bon te vermelden. De berekening van elke belasting is niet toegestaan ​​op de factuur of bon. Het moet duidelijk zijn dat het niet is toegestaan ​​om op de bon of op de factuur te verschijnen zoals momenteel het geval is. Elk ander percentage of belastingbedrag dat niet overeenkomt met het wettelijke tarief van de gecombineerde 6%, is niet toegestaan.

Handelaren hebben wel de toestemming om de belastingen op de facturen of rekeningen te vermelden, maar is niet verplicht deze te vermelden. Als handelaren besluiten deze toch aan te duiden, mag dit alleen zijn zoals aangegeven en goedgekeurd door de regering. Zie afbeelding voor toegestane opties.

Het is belangrijk om te vermelden dat de BBO/ BAVP- en BAZV-belastingen omzetbelastingen zijn. Omzet is het totale bedrag dat een bedrijf ontvangt voor de verkoop van geleverde producten of diensten. Het bedrag aan BBO/ BAVP en BAZV dat zij hun klanten in rekening brengen, wordt ook opgenomen in de omzet.

Conclusie

Per 1 oktober 2019 mogen bedrijven alleen gemarkeerde prijzen in rekening brengen en niets extra's bij de kassa en ze mogen deze belastingen vermelden op hun bonnen of facturen. Alleen het 6% -tarief en het bijbehorende bedrag zijn toegestaan ​​op de bonnen of facturen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties