Aruba’s Prikichi (maïsparkiet) is wettelijk beschermd en staat op het punt van uitsterven

Dit item is gearchiveerd op 17-06-2019.

ORANJESTAD - De Directie Natuur en Milieu (DNM) wil de gemeenschap informeren over de instandhouding van de maïsparkiet, maar ook de redenen aangeven waarom de populatie parkieten afneemt en hoe dit kan worden voorkomen.

Arubaanse maïsparkiet,  - Aratinga Pertinax arubensisDe parkiet maakt al vele jaren deel uit van onze natuur en cultuur. Net als andere lokale fauna is het een inheemse soort en unieke in Aruba. Dat is reden voor de naam Aratinga Pertinax arubensis.

Het is duidelijk dat we elke dag steeds minder van deze parkieten rond zien vliegen. Typische plaatsen waar deze parkieten het meest voor kwamen, zijn nu verlaten, zoals de "Rooi Prikichi"

Er is een reden dat deze gebied "Rooi Prikichi" werd genoemd.

Dat was ooit het leefgebied van de parkiet die nesten hadden bestaande uit 6 kuikens en 2 oudervogels.

Er zijn veel redenen voor de afname van de parkieten populatie; Ontbossing, zonder de juiste beoordeling, om ruimte te maken voor uitbreiding van hotels, woningbouw, nieuwe wegen enz.

Een andere oorzaak van de afname is de toegenomen populatie van de Boa-slangen, een invasieve slang die de oorzaak is van de afname van vele andere inheemse soorten. De Boa's eten de eieren van de vogels of zelfs de parkieten.

Katten zijn ook verantwoordelijk voor de afname van de parkietenpopulatie, omdat ze overal rondzwerven en zeker een bedreiging vormen voor de parkieten.

Mensen zijn ook een bedreiging voor de parkieten, omdat ze het kuikentjes voor commerciële redenen uit de nesten halen of domesticeren, waardoor hun mogelijkheid om zich voort te planten zeer wordt beperkt.

Arubaanse maïsparkiet,  - Aratinga Pertinax arubensisHoud er rekening mee dat het houden van de parkieten in kooien niet de manier is om de soort te beschermen, maar alleen zal helpen bij de achteruitgang van de bevolking. Het is bekend dat gedomesticeerde dieren een minimum overlevingspercentage hebben wanneer ze worden vrijgelaten, omdat ze nooit de vaardigheden hebben geleerd die ze nodig hebben om zichzelf te verdedigen of het vermogen om te eten in een wilde omgeving. Redenen genoeg om de parkieten in hun natuurlijke habitat met rust te laten.

Parkieten die wetten beschermen.

Het is ten strengste verboden om een ​​beschermd dier te pakken of te verstoren zonder geldige reden uit zijn oorspronkelijke leefgebied. Het is ook bij wet verboden om beschermde soorten te vernietigen, dus het pakken en illegale handel in parkieten is tegen de wet en strafbaar. (Natuurbeschermingsverordening AB 1995 nr.2 artikel 4, eerste alinea)

Wat kan er gedaan worden om de populatie van de parkieten te vergroten?

Het planten van fruitbomen kan deze vogels in je tuin aantrekken, omdat ze graag vruchten eten van de buikpijnstruik (Seida), cactussen, Tuturutu-bonen, de Manilkara-zapota of mango's eten.

U kunt het illegale handel van deze vogels ook helpen voorkomen door verdachte activiteiten te melden door de DNM te bellen op 584-1199 of op www.infraruba.com

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties