Aruba vraagt 12 miljoen florin (5 miljoen euro) om te helpen de crisis met Venezuela te bestrijden

Dit item is gearchiveerd op 31-08-2019.

ORANJESTAD - In mei jl. heeft Nederland aangegeven 23.8 miljoen euro, zo’n 55 miljoen florin, beschikbaar te stellen om te helpen met de crisis met Venezuela. 

Een gedeelte zal Nederland zelf gebruiken voor het dekken van haar kosten bij het bieden van hulp aan onze regio.  Voor het andere gedeelte moesten zowel Aruba als Curaçao een lijst indienen met plannen en projecten die gefinancierd kunnen worden met de beschikbaar gestelde gelden. Gevraagd naar de stand van zaken hiervan heeft de Minister President van Aruba aangegeven dat Aruba de lijst reeds heeft ingediend.

Minister President Wever-Croes heeft bekend gemaakt dat Aruba 12 miljoen florin in het kader van dit project heeft aangevraagd als hulp om de crisis met Venezuela te bestrijden. Dit geld zal gebruikt worden om met name:

  • de Arubaanse grenzen weerbaar en veiliger te maken.
  • de grenzen nog beter te controleren en om de impact van de crisis van Venezuela in Aruba beter te beheersen.
  • de controle op zee en aan land zal strikter toegepast worden zodat illegale goederen, wapens en personen niet binnen komen.
  • mensenhandel en mensensmokkel te voorkomen. Deze zijn thema’s die in onze regio’s spelen en die aangepakt moeten worden.

Het beschikbare geld zal ook gebruikt worden om de detentiecapaciteit voor illegalen te vergroten, om hun opvang tot de tijd dat zij terug kunnen keren naar hun land te verbeteren. Gezien het feit dat het aantal personen zonder legale status de laatste tijd toeneemt is uitbreiding van de faciliteiten noodzakelijk. Een gedeelte van de beschikbare gelden zal ook ten goede komen van het onderwijs. Hierdoor zal meer aandacht besteed kunnen worden om de impact van de crisis van Venezuela op het onderwijs in Aruba te kunnen verminderen,  evenals de impact op het sociaal terrein.

Het is goed om op te merken dat de beschikbare gelden niet gebruikt mogen worden om in de economie van Aruba te investeren. De gelden mogen uitsluitend aangewend worden om het Land Aruba te versterken om zo goed mogelijk met de crisis om te gaan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties