Aruba Certification Program afgerond met 300 deelnemers (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 10-04-2012.

ORANJESTAD – Tussen de 200 en 300 werknemers in de horeca hebben de
Aruba Certification Program gevolgd.

Deelnemers van de Aruba Certification ProgramGedurende drie weken hebben de cursisten het programma gevolgd en hebben ze hun kennis van Aruba vergroot zowel theoretisch als praktisch. Het programma is gebaseerd op drie belangrijke aspecten van het toerisme nl. kennis van de geschiedenis en de cultuur
van Aruba, dienstverlening en duurzaamheid.
Het doel van het programma is om de kwaliteit van de dienstverlening aan de toeristen te verhogen en ook dat alle betrokkenen over dezelfde kennis beschikken over o.a.culturele aspecten van Aruba.
Na afloop hebben de deelnemers hun waardering uitgesproken daar zij de kans kregen om hun kennis over Aruba te vergroten en nieuwe vaardigheden hebben aangeleerd voor wat betreft de dienstverlening.
Aruba Certification Program staat in het kader van de her- en bijscholing en diverse andere organisaties hebben samengewerkt aan de inhoud. Het ministerie van Toerisme heeft het programma volledig ondersteund.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties