Aruba binnenkort geschrapt van de zwarte lijst van de Europese Unie

Dit item is gearchiveerd op 15-06-2019.

ORANJESTAD - Aruba stond onlangs genoteerd op de zwarte lijst van de EU sinds de aanpassingen in sommige wetten niet klaar waren voor invoering per ingaande 1 januari 2019.

De benodigde wijzigingen werden in april in het parlement goedgekeurd, wat de reden is dat  Aruba van de zwarte lijst van de EU wordt verwijderd.

De Europese Unie volgt de stappen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nauwlettend. In 2015 heeft de OESO een onderzoek uitgevoerd naar het fiscale regime dat schade kan toebrengen en oneerlijke concurrentie tussen de leden van de organisatie kan veroorzaken.

Logo Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De conclusie van het onderzoek was dat 3 fiscale regimes de oneerlijke concurrentie creëren en niet samenvallen met de regels van de OESO. De fiscale regimes zijn de San Nicolas Regime, de patent box van het nieuwe IPC-regime en de Transparantie van vehikelonderneming. De EU benaderde de regering van Aruba aan om de nodige aanpassingen aan te brengen, aangezien de gevolgen voor het niet-naleven de plaatsing op de zwarte lijst zou zijn als land dat bedrijven toestaat zeer weinig belastingen of helemaal geen belastingen te laten betalen.

De regering heeft de patent box op de nieuwe IPC-regeling per 18 oktober 2017 verwijderd en de San Nicolas Regime in oktober 2018 afgeschaft, zoals gevraagd door de EU, maar is er niet in geslaagd om de wijzigingen in de transparantie van vehikelonderneming  vóór de deadline van 1 januari 2019 te voltooien. Dit was de reden voor de EU om Aruba op te nemen op hun zwarte lijst van landen die niet meewerken aan het eerlijke belastingstelsel.

De benodigde aanpassingen binnen de Algemene Landsverordening Belastingen en Landsverordening Winstbelasting zijn goedgekeurd door het parlement op 4 april 2019 en op 10 april 2019 zijn de "Overgangen tot oprichting van de internationale financiële instellingen" afgekondigd. Met de wijzigingen en het decreet voldoet Aruba aan de regels die inmiddels naar de EU zijn gestuurd om het proces van schrapping van de zwarte lijst in te leiden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties