Archeologische vondsten in Santa Cruz (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 08-05-2012.

ORANJESTAD – De opgravingen die momenteel verricht worden in Santa Cruz
geven aan dat het gaat om een kerkhof uit de Spaanse periode.

Archeologische vondst in Santa CruzDe afgelopen maanden hebben de archeologen twaalf graven geopend. De gevonden voorwerpen in de omgeving of in de graven duiden op de Spaanse periode. Zo heeft men 11 jaar geleden een “Spanish Olive Jar” gevonden en recent een Spaanse munt in de handen van een begraven persoon. In de Spaanse periode werden de Spaanse munten gebruikt in alle koloniën van Spanje en in het Caribisch gebied.
De Spaanse periode duurde van 1515 tot en met 1636 gevolgd door de koloniale periode in 1792.
Aruba viel in die periode onder het bisdom van Coro, Venezuela en men neemt aan dat de bewoners op Aruba het Katholieke geloof beleden.
De komende maanden zal men doorgaan met de opgravingen en de nodige onderzoeken verrichten op de vondsten om de sociale, commerciële en religieuze banden die onder de bewoners heersten, vast te leggen zowel lokaal als internationaal.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties