Advies met betrekking tot klachten over autoverkopers en garages.

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2019.

ORANJESTAD - Dienst Huur en Consumentenzaken DHC informeert over de meest ontvangen klachten van 2018.  

De meest ontvangen klachten in 2018 hadden betrekking op auto's en garages. De meeste klachten zijn echter succesvol opgelost door tussenkomst van de DHC.

De DHC wil helpen bij het minimaliseren van klachten bij het kopen van voertuigen, reparaties of garantiekwesties door nuttige tips te geven om de consument de overhand te geven in het geval er iets misgaat.

Het volgende advies is om te helpen het juiste te doen om klachten te verminderen.

In het geval van een aankoop verricht de koper de betalingen en ontvangt het gekochte product van de verkoper. Bij autoreparaties kan dit een beetje anders zijn; betaling wordt gedaan voor een reparatie, maar benodigde onderdelen kunnen ook worden besteld.

Tip 1: Mondelinge en Schriftelijke overeenkomsten

Maak schriftelijke afspraken met specifieke details over wat er precies moet worden gerepareerd en welke specifieke onderdelen nodig zijn. Vraag bij vervanging van onderdelen altijd de oude onderdelen na voltooiing van de reparatie. Vermeld de leverdatum van de reparatie in de schriftelijke overeenkomst. Vraag indien mogelijk om een ​​schriftelijk rapport van de volledige diagnostiek. Neem ook in de overeenkomst op dat eventuele aanvullende reparaties door beide partijen schriftelijk moeten worden overeengekomen. Het wordt niet aanbevolen om mondelinge afspraken te maken, omdat dit moeilijk te bewijzen is in het geval van problemen.

Tip 2: Klachtperiode

Stuur altijd schriftelijke klachten in zodra er iets mis is gegaan en stuur dit per post, bezorgbedrijf of per e-mail. Soms kan het een beetje moeilijk zijn om een ​​exacte leverdatum voor de reparatie te bieden vanwege onverwachte langere levertijden van bestelde onderdelen of uitverkochte onderdelen. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat de consument weet dat hij geen bezwaar kan doen tegen het overeengekomen gebrek aan voltooiing, als hij de verkoper of garage niet op de hoogte heeft gesteld binnen een redelijke termijn van hun tekortkomingen. In het geval de verkoper of garage bepaalde specificaties van de service en/ of onderdelen beloofde en dit in tekortkoming blijkt van een dergelijke belofte, of de verkoper of garage opzettelijk waardevolle informatie over de service of het product heeft achtergehouden en heeft geleid tot de niet-naleving, moet dit onmiddellijk worden gemeld. Als uw auto langer dan 2 jaar zonder schriftelijke kennisgeving in de garage wordt achtergelaten en u wordt gevraagd de auto van hun eigendom te verwijderen en u niet voldoet, kunnen ze u opslagkosten in rekening brengen.

Tip 3: Betalingsbewijs

Het wordt aanbevolen om altijd een bon te vragen bij het kopen of als de betaling voor service is gedaan. In het geval van autoreparatie kan dit een beetje anders zijn en moet het ontvangstbewijs de reparaties in detail bevatten. Wanneer autoreparatie nodig is of toestemming aan een garage is gegeven om auto-onderdelen te bestellen, moet dit ook op de bon worden vermeld. Als het ontvangstbewijs alleen het betaalde bedrag en een vage beschrijving bevat, zal dit in geval van problemen ongunstig worden voor de consument.

Tip 4: Garanties

Er zijn 4 soorten garanties;

  • fabrieksgarantie;
  • winkelgarantie;
  • wettelijke garantie;
  • verlengde garantie.

Fabrieksgaranties bieden meestal dekking voor 1 tot 2 jaar. Dit is de garantie die de fabriek geeft op hun producten. Volgens de wetgeving van Aruba is de dealer/ importeur, als de fabriek niet op Aruba is gevestigd, verantwoordelijk voor de garantie van het product. Winkelgarantie wordt geleverd door de winkel op het product. Wettelijke garantie is de garantie die wordt geregeld door lokale wetgeving. Dit betekent dat consumenten recht hebben op een goed product. In het geval dat een product niet deugt, ondanks het normaal gebruik, moet het worden gerepareerd of vervangen door de winkel. Verlengde garantie is meestal beschikbaar voor aankoop. Deze garantie is niet relevant voor defecte producten. De enige reden om de verlengde garantie aan te schaffen is als deze meer dekking biedt dan de wettelijke garantie.

Men moet altijd letten op de garanties bij de aanschaf van een nieuwe auto. Een goed advies is om de fabrieksgarantie als referentie te gebruiken. Reden hiervoor is dat fabrieken in de meeste gevallen hun garanties sneller zullen nakomen dan de wettelijke of winkelgaranties. Hoe hoger de kwaliteit en waarde een auto of onderdeel heeft, hoe langer het is om volgens de wet goed te presteren. Als u denkt dat uw auto of een deel ervan niet voldoet aan de overeenkomst, neem dan contact op met uw garage en probeer het probleem samen op te lossen. Mocht u twijfels hebben, vragen hebben of juridische bemiddeling of advies nodig hebben, neem dan contact op met de DHC voor assistentie.

Om een ​​klacht te melden of consumentenmisbruik te registreren, kunt u contact opnemen met DHC of uw melding persoonlijk indienen op de DHC op Wayaca 33, telefoon 5829914.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties