Acuril 2019 op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 30-05-2019.

ORANJESTAD - De Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) houdt haar 49e jaarlijkse ACURIL-conferentie op Aruba van 2 tot 6 juni 2019.

Tijdens de conferentie zal de nadruk liggen op de VN 2030 agenda, een kader van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de vooruitgang die is geboekt bij de implementatie van de SDG's).

Thema van de conferentie is:
'Toegang en kansen voor iedereen: Caribische bibliotheken, archieven en musea ter ondersteuning van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties'

De Nationale Bibliotheek van Aruba heeft de eer om deze conferentie te organiseren, die gehouden zal worden in het congrescentrum van Renaissance Aruba. Er zal verschillende presentaties. workshops, exposities van aanbieders van producten en systemen voor bibliotheken en informatiecentra worden gehouden, Voorts zullen bekende keynote speakers hun boodschap overbrengen.

Sub-onderwerpen zijn:

  1. Informatiediensten gericht op armoedebestrijding en voedselzekerheid
  2. Bevordering van geletterdheid en levenslang leren
  3. Bibliotheken en duurzaamheid
  4. Bibliotheken die bijdragen aan vreedzame en rechtvaardige samenlevingen
  5. Geïntegreerde strategieën om meerdere SDG's te bereiken

Het lokale organisatiecomité nodigt geïnteresseerden uit om de ACURIL conferentie bij te wonen. Registratie wordt over een paar dagen geopend (acuril2019.participants@gmail.com).

Folder ACURIL

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties