Academic Foundation Year bij de Universiteit van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2019.

ORANJESTAD - Het eenjarige Academic Foundation Year van de Universiteit van Aruba startte in 2016 met als doel studenten die de overgang maken van middelbaar naar hoger onderwijs te ondersteunen in academische vorming, oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. 

De tegenvallende succesratio's van Arubaanse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs maakten de noodzaak van een andere aanpak van het voorbereidend onderwijs duidelijk. Dit was aanleiding voor de Universiteit van Aruba om het programma te starten in overleg met Directie Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs en met steun van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de eerste drie jaren groeide het aantal inschrijvingen tot meer dan 70 in 2018. In september van dit jaar start de vierde editie van dit succesvolle programma.

In de VS en in Europa bestaan vergelijkbare programma's zoals het Academic Foundation Year die de student de mogelijkheid bieden om persoonlijke en academische groei door te maken in plaats van een gap year te nemen. De universiteit monitort de kwaliteit van het programma aan de hand van regelmatige onderwijsevaluaties en enquêtes onder alumni. Het onderwijsteam bestaat uit een mix van Arubaanse en internationale (gast)docenten die de studenten laten kennismaken met onderwijs en onderzoek zoals dat ook bij universiteiten en hogescholen gegeven wordt. Deelnemers aan het programma worden begeleid in het vormgeven van een deel van hun eigen onderwijspakket zodat ze kennis kunnen maken met de studieonderwerpen van hun keuze.

Student Academic Foundation Year Universiteit van Aruba

Recentelijk verscheen in Environmental Education Research het onderzoek naar de module Introduction to Earth and Environment en de impact van het onderwijsmodel van het Academic Foundation Year. Deze publicatie werd geschreven door gastdocenten Maarten Eppinga, Tobia de Scisciolo en programma coördinator Eric Mijts. De focus van dit onderzoek was te achterhalen of het onderwijsmodel van het programma niet enkel aan kennisopbouw werkt, maar ook aan motivatie en verantwoordelijkheidsbesef. Het blijkt dat de onderwijsaanpak een aantoonbare stijging in het engagement en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van de studenten teweegbrengt.

Uit de enquêtes en evaluaties blijkt het duidelijke effect van het programma op de persoonlijke en academische groei van een groot deel van de deelnemende studenten. Het team van Academic Foundation Year staat klaar om ook de komende jaren studenten te ondersteunen die behoefte hebben aan een dergelijk groeiproces. Meer informatie kan gevonden worden op http://www.ua.aw/academic-foundation-year/ of via afy@ua.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties