Aanvraag naturalisatietoets 2017

Dit item is gearchiveerd op 28-08-2017.

ORANJESTAD - De afdeling Examenbureau van de Directie Onderwijs informeert dat vanaf dinsdag 1 augustus geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de Naturalisatietoets.

De Naturalisatietoets wordt twee keer per jaar afgenomen. De eerste inschrijvingsronde was in januari en de tweede ronde is van dinsdag 1 augustus tot en met maandag 21 augustus 2017.

Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier. In bijgaand informatiebrochure vindt men meer informatie over de naturalisatietoets.

Vanaf 1 januari 2011 bestaat de Naturalisatietoets uit een onderdeel dat kennis van de staatsinrichting en maatschappij toetst, vier onderdelen die de mate van kennis van de Papiamento taal toetst en vier onderdelen die de mate van kennis van de Nederlandse taal toetst.

Directie Onderwijs via haar Examenbureau is belast met de toets, en heeft geen enkele participatie aan de overige naturalisatieprocedure.

Voor informatie betreffende de Naturalisatietoets kunt u contact opnemen met het Examenbureau, terwijl voor de naturalisatieprocedure u contact kunt opnemen met het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties