Aanslag grondbelasting 2017 onderweg

Dit item is gearchiveerd op 24-06-2017.

ORANJESTAD – De aanslag grondbelasting 2017 met als dagtekening 31 mei 2017 is de deur uit en klanten zullen deze de komende dagen per post ontvangen 

Per 31 mei, 2017 moeten alle klanten de aanslag thuis hebben ontvangen. Indien dit niet het geval is, moeten ze een duplicaat bij het hoofdkantoor van de Belastingdienst ophalen.

Bijgaand volgt een schema van de betalingstermijnen zoals wettelijk vastgesteld.

Grondbelasting 2017 d.d. 31 mei 2017

Betalingstermijn Uiterlijk betalingsdatum Te betalen bedrag zoals volgens de wet vastgelegd
Eerste en tweede betalingstermijn  30 di juni 2017 50% van de aanslag voor het eerste en tweede kwartaal (jan – maart en april – juni).
Derde betalingstermijn 30 september 2017 25% van de aanslag voor het derde wartaal (juli – sept).
Vierde en laatste  betalingstermijn 31 december 2017 25% van de aanslag voor het laatste  kwartaal (oktober – december).

Per 31 december 2017 moet de aanslag grondbelasting volledig betaald zijn

Betalingen kunnen worden gedaan bij de Belastingdienst, hulpbestuurskantoren, of via de bank. Voor klanten die via de bank betalen is het raadzaam om het referentienummer “Gegevens  ID” dat op het aanslagbiljet staat, aan te geven. Tevens is het aanbevelingswaardig om aan te geven dat de betaling bestemd is voor grondbelasting 2017. De klant moet ook het persnummer melden dat op het aanslagbiljet staat. Hierdoor kan uw betaling goed door de Belastingdienst verwerkt worden.

Indien een klant niet in staat is om de aanslag grondbelasting binnen de wettelijke betalingstermijnen te betalen, dan dient hij een verzoek voor een betalingsregeling indienen. De klant moet zo spoedig mogelijk een betalingsregeling treffen om onnodige extra kosten/boetes te vermijden. Hiervoor moet men zich melden bij de Afdeling Klantenservice van het hoofdkantoor in Camacuri.

De klant moet zorgen dat de betalingen op tijd geschieden. Bij nalatigheid, zal de Belastingdienst onmiddellijk overgaan tot incasseren.

De grondbelasting kan volledig of in termijnen betaald worden. Voor het betalen in termijnen dient de klant een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst. Hiervoor kan hij zich melden bij het kantoor in Camacuri of een afspraak maken met een functionaris belast met o.a. het treffen betalingregelingen met belastingschuldigen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst en een afspraak maken met een functionaris van de afdeling Grondbelasting. Om de afspraak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is raadzaam om mee te nemen:

  • Uw aanslagbiljet
  • Taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar)
  • Bouwtekening (ingediend bij DOW)
  • Brandverzekeringpolis
  • Notariële akte
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties