Aangepaste kassa uren bij de Servicio di Impuesto (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.

ORANJESTAD – Tot en met 18 februari 2012, zullen de kassa’s van de Servicio
di Impuesto open blijven in de middaguren

De Belastingdienst wilt middels een doorlopende openstelling van de kassa’s
haar klanten een betere dienstverlening geven. In deze periode moet men o.a. de
motorrijtuigbelasting betalen. De kassa’s op het hoofdkantoor te Camacuri zijn
open van 7.45 tot en met 3.30. In de buitendistricten Santa Cruz, San Nicolas,
Savaneta en Paradera zijn de kassa’s open van 8.30 tot en met 2.30. Gedurende
deze openingstijden kan men ook andere soorten belastingen betalen zoals BBO
en loonbelasting.
Nadat men de motorrijtuigbelasting heeft voldaan, kan men de platen gelijk
ophalen te Camacuri.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties