31 mei 2017 - Uiterste betaaldatum indiening en betaling winstbelasting 2016

Dit item is gearchiveerd op 24-06-2017.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) maakt bekend dat 31 mei 2017 de uiterste datum is voor het inleveren van de definitieve of voorlopige aangiftebiljet winstbelasting 2016 en de bijbehorende betaling.

Als het niet haalbaar is om het definitieve aangiftebiljet winstbelasting 2016 op 31 mei, 2017, in te leveren en de bijbehorende betaling te doen, kunt u uiterlijk op eerdergenoemde datum (31 mei 2017) een verzoek tot uitstel indienen. Dit kan worden gedaan door middel van een voorlopige aangifte winstbelasting 2016 en conform deze aangifte de verschuldigde winstbelasting te betalen. Als gevolg hiervan zal de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2016 met 6 maanden worden verlengd, dus tot en met 30 november 2017. De klant zal een schriftelijke ontvangstbevestiging hiervan ontvangen.

Dit geldt voor een onderneming die een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar

Als uw onderneming een gebroken boekjaar hanteert, zijn de uiterlijke data voor het inleveren van het aangiftebiljet als volgt:

Laatste dag boekjaar Uiterlijke inleverdatum
31 januari 2017 30 juni 2017
28 februari 2017 31 juli 2017
31 maart 2017 31 augustus 2017
30 april 2017 2 oktober 2017
31 mei 2017 31 oktober 2017
30 juni 2017 30 november 2017
31 juli 2017 2 januari 2018
31 juli 2017 31 januari 2018
30 september 2017 28 februari 2018
31 oktober 2017 2 april 2018
30 november 2017 30 april 2018

Indien u het aangiftebiljet of het voorlopige aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties