200ste bul Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Aruba (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 30-07-2012.

ORANJESTAD - Marjanne da Silva is de 200ste student die de juridische bul in het Arubaans recht heeft behaald sinds de Faculteit der Rechtsgeleerdheid deze opleiding aanbiedt.

Op 8 juni 2012 heeft Marjanne da Silva haar masterscriptie succesvol verdedigd bij
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba en voltooide
hiermee haar rechtenstudie.De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is officieel op 9
september 1988 als eerste, en tot 1993 enige, faculteit van de Universiteit van Aruba
van start gegaan. Op 6 november 1992 voltooide David Kock als eerste de opleiding
rechten. Nu, bijna twintig jaren later is de 200ste meester in de rechten, nu LL.M.,
een feit.In het academisch jaar 2006 – 2007 heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
de studie rechten herzien. Toen is overgestapt van het zogenaamde propedeuse –
doctoraal stelsel naar het bachelor – master stelsel. In dat jaar ging de Bachelor
opleiding van start. De Master opleiding volgde in het academisch jaar 2008 – 2009.
In totaal hebben tot op heden 176 studenten hun doctoraalexamen behaald en 24
studenten hun masterexamen.Mr. dr. C.J.M Bollen, decaan van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, heeft de bul overhandigd aan Marjanne da Silva.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties