15 mei - Internationale Dag van het Gezin

Dit item is gearchiveerd op 15-06-2019.

ORANJESTAD - Op 15 mei wordt Internationale dag van het gezin ofwel Wereld Familiedag, over de hele wereld gevierd.

Duurzame Ontwikkelingsdoel SDG 13 – KlimaatactieDe Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 15 mei van elk jaar uitgeroepen tot de Internationale Dag van het Gezin. De dag weerspiegelt het belang dat de internationale gemeenschap hecht aan gezinnen als basiseenheden van de samenleving, alsook hun bezorgdheid over hun situatie overal ter wereld.

SDG 13 doelstelling13.2: maatregelen voor klimaatverandering integreren in nationaal beleid, strategieën en planningHoewel gezinnen over de hele wereld in de afgelopen decennia enorm zijn getransformeerd in termen van hun structuur en als een resultaat van wereldwijde trends en demografische veranderingen, erkennen de Verenigde Naties nog steeds het gezin als de basiseenheid van de samenleving. De Internationale Dag van het Gezin biedt een mogelijkheid om het bewustzijn van familiezaken te vergroten en om de kennis van de sociale, economische en demografische processen die hen raken te vergroten. Het heeft een reeks bewustmakingsevenementen geïnspireerd, waaronder nationale familiedagen. In veel landen is deze dag een gelegenheid om verschillende interessegebieden en het belang van gezinnen onder de aandacht te brengen.

SDG 13-doelstelling 13.3: verbetering van onderwijs, bewustwording en menselijke en institutionele capaciteit met betrekking tot matiging van klimaatverandering, aanpassing, vermindering van de impact en vroegtijdige waarschuwingActiviteiten op de Internationale Dag van het Gezin omvatten workshops en conferenties, radio- en televisieprogramma's, krantenartikelen en culturele programma's die relevante thema's belichten.

2019 Thema: "Gezinnen en klimaatactie: focus op Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) 13

De observatie van 2019 is gericht op gezinnen, gezinsbeleid en belangrijke doelstellingen van het Duurzame Ontwikkelingsdoel SDG 13:

  • SDG 13-doelstelling 13.3: verbetering van onderwijs, bewustwording en menselijke en institutionele capaciteit met betrekking tot matiging van klimaatverandering, aanpassing, vermindering van de impact en vroegtijdige waarschuwing
  • SDG 13 doelstelling13.2: maatregelen voor klimaatverandering integreren in nationaal beleid, strategieën en planning

Bron: Verenigde Naties

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties