15 december - laatste dag voor het aanvragen van een uitzendvergunning

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek maakt bekend dat de interne commissie die advies uitbrengt betreffende het toekennen van uitzendvergunningen met reces zal gaan vanaf maandag 18 december 2017 tot vrijdag 5 januari 2018. 

De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag uitzendvergunning is vrijdag 15 december 2017. Reeds ingediende aanvragen zullen de reguliere procedure doorlopen.

Ingaande maandag 8 januari 2018 zal de commissie haar werkzaamheden hervatten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties