1 di augustus 2019 uiterlijke datum inlevering verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2018

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2019.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) maakt bekend dat klanten die de verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2018 nog niet hebben ingeleverd tot 1 augustus 2019 de gelegenheid hebben om dit te doen. 

Hierdoor krijgen klanten meer tijd om aan deze verplichting te voldoen.
De Belastingdienst is bezig met de voorbereiding van additionele naheffingsaanslagen voor klanten die de verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2018 nog niet hebben ingeleverd en zal deze aanslagen versturen direct na 1 augustus 2019.

Daarom maakt de Belastingdienst een beroep op haar klanten om deze lijsten tijdig in te leveren. De boete voor niet-naleving van deze verplichting bedraagt maximaal Awg. 10.000,00 en is niet noodzakelijk als men de lijsten tijdig inlevert.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties