1 april 2019 uiterlijke datum inlevering verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2018

Dit item is gearchiveerd op 28-02-2019.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) maakt bekend dat de termijn voor het inleveren van de verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2018 wordt verlengd. 

De uiterlijke datum voor het inleveren van deze staten was 31 januari 2019 en wordt nu verlengd tot 1 april, 2019 om klanten meer tijd te gunnen om deze informatie in te leveren.

Deze termijn verlenging geldt automatisch voor alle klanten Men moet geen verzoek voor verlenging indienen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties