Gaceta Oficial

 • AB2019no.56

  (08-11-2019)

  LANDSBESLUIT van 6 november 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no.30) (AB 2019 no. 52)

 • AB2019No.55

  (23-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 oktober 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela II)

 • AB2019No.54

  (21-10-2019)

  BESLUIT van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normaliseringvan de rechtspositie van ambtenaren

 • AB2019No.53

  (10-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 september 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019No.52

  (01-10-2019)

  LANDSBESLUIT van 1 oktober 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2019No.51

  (30-09-2019)

  LANDSBESLUIT van 27 september 2019 no. 2, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,-

 • AB2019No.50

  (27-09-2019)

  BESLUIT van 30 augustus 2019 tot wijziging van het Consulair besluit met betrekking tot de vermelding van de posten die bevoegd zijn tot het opmaken van geboorte- en overlijdensakten

 • AB2019No.49

  (27-09-2019)

  RIJKSWET van 10 juli 2019 tot goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

 • Ab2019No.48

  (09-09-2019)

  LANDSVERORDENING van 3 september 2019 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.47

  (06-09-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes)

 • AB2019No.46

  (29-08-2019)

  LANDSBESLUIT van 16 augustus 2019 no. 2 met betrekking tot de conversie van een aantal onderhandse leningen in staatsobligaties

 • AB2019No.45

  (21-08-2019)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2018 nr. IENW/BSK-2018/265795, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet en de Regeling tarieven scheepvaart 2005 in verband met indexering van de tarieven en de introductie van twee nieuwe tarieven

 • AB2019No.43

  (25-07-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 juli 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

 • AB2019No.41

  (18-07-2019)

  BESLUIT van 29 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van de Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 281)

 • AB2019No.40

  (03-07-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juni 2019 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

 • AB2019No.39

  (13-06-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 juni 2019 houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten\ en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsverordening)

 • AB2019No.38

  (13-06-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 juni 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
  van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2
  inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake
  het rechtspersonenrecht)

 • AB2019No.19

  (01-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 maart 2019 ter uitvoering van artikel 35 van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) (Regeling adviescommissie toelating en uitzetting)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archivo
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options