AB2019No.36

  • AB2019No.36

    (07-05-2019)

    LANDSBESLUIT van 29 april 2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)