AB2019No.35

  • AB2019No.35

    (07-05-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 april 2019 ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en 11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)